Ceník semen

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. SEMENÁŘSKÝ ZÁVOD – TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Ceník základních smluvních cen semen tuzemských lesních dřevin platný k 1. 9. 2016

český název latinský název cena Kč/1kg
bez DPH
Příklad ceny při čistotě 99%
a klíčivosti 75% v Kč bez DPH
Smrk ztepilý Picea abies 5 440,- 4 039,-
Smrk ztepilý (PLO 27,28) Picea abies 6 000,- 4 455,-
Smrk ztepilý (sběr do r. 2008) Picea abies 3 000,- 2 228,-
Jedle bělokorá – mražená Abies alba 1 900,- 1 411,-
Jedle bělokorá, kavkazská – po vyluštění Abies alba 2 200,- 1 634,-
Jedle obrovská Abies grandis 5 800,- 4 307,-
Douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii 23 745,- 17 631,-
Borovice lesní Pinus sylvestris 9 600,- 7 128,-
Borovice lesní (sběr do r. 2008) Pinus sylvestris 4 800,- 3 564,-
Borovice černá Pinus nigra 3 100,- 2 302,-
Borovice vejmutovka Pinus strobus 5 300,- 3 935,-
Borovice limba Pinus cembra 2 200,- 1 634,-
Borovice kleč, blatka  Pinus mugo  4 000,- 2 970,-
Modřín opadavý Larix decidua 12 920,- 9 593,-
Modřín opadavý (jesenický) Larix decidua 14 200,- 10 544 ,-
Modřín opadavý (sběr do r. 2008) Larix decidua 6 500,- 4 826,-
Dub letní Quercus robur 45,- 33,-
Dub zimní Quercus petraea 50,- 37,-
Dub červený Quercus rubra 32,- 23,-
Buk lesní Fagus sylvatica 500,- 371,-
Buk lesní dlouhodobě skladovaný Fagus sylvatica 700,- 520,-
Habr obecný Carpinus betulus 626,- 465,-
Javor mleč Acer platanoides 590,- 438,-
Javor klen Acer pseudoplatanus 630,- 468,-
Javor babyka Acer campestre 623,- 463,-
Jasan ztepilý Fraxinus excelsior 400,- 297,-
Trnovník akát Robinia pseudoacacia 1 400,- 1 040,-
Bříza bělokorá Betula pendula 6 000,- 4 455,-
Bříza pýřitá Betula pubescens 12 000,- 8 910,-
Jeřáb prostřední, břek, muk, oskeruše Sorbus torminalis 7 000,- 5 198,-
Jeřáb ptačí (6,7,8 LVS) Sorbus aucuparia 7 000,- 5 198,-
Jeřáb ptačí Sorbus aucuparia 3 400,- 2 525,-
Ořešák černý Juglans nigra 90,- 67,-
Třešeň ptačí Prunus avium 1 600,- 1 188,-
Hrušeň planá Pyrus pyraster 3 400,- 2 525,-
Jabloň lesní Malus sylvestris 2 388,- 1 773,-
Lípa malolistá Tilia cordata 1 360,- 1 010,-
Lípa malolistá z roku 2008 Tilia cordata 1 088,- 808,-
Lípa velkolistá Tilia plathyphyllos 970,- 720,-
Olše lepkavá Alnus glutinosa 3 248,- 2 412,-
Olše šedá Alnus incana 6 000,- 4 455,-
Olše zelená Alnus viridis 2 300,- 1 708,-
Topol osika Populus tremula 150 000,- 111 375,-
Jírovec maďal Aesculus hippocast. 35,- 26,-
Kaštanovník jedlý Castanea sativa 100,- 74,-
Hloh jednosemenný Crataegus monogyna 1 538,- 1 142,-
Ptačí zob obecný Ligustrum vulgare 1 429,- 1 061,-
Růže svraskalá Rosa rugosa 593,- 440,-
Svída krvavá Cornus sanguinea 1 450,- 1 077,-
Svída bílá Cornus alba 1 425,- 1 058,-
Kalina tušalaj Viburnum lantana 2 730,- 2 027,-

Uvedené ceny jsou cenami základními při čistotě 100% a klíčivosti 100%.

PŘÍKLAD – Modřín:
skuteč.čistota 99% a klíčivost 75%
Kč 12 920,- x 0,99 x 0,75 = Kč 9 593,-

Kontakt:

Semenářský závod, Za Drahou 191,
517 21 Týniště nad Orlicí
www.semenarskyzavod.cz

Odbyt:

Emilie Kavuláková
E-mail: kavulakova.lz71@lesycr.cz
tel.: 956 271 141
mobil: 725 879 730