Ceník služeb

Ceník za luštění, skladování a ostatní služby

platný od 1.1. 2011

Luštění

dřevina cena Kč/kg semene
smrk 1 110,00
borovice 1 790,00
modřín 1 900,00
borovice černá, borovice Jeffreyova, borovice žlutá 1 620,00
jedle sp. jen luštění a čištění bez přípravy na sklad 438,00
jedle sp. luštění a příprava pro krátkodobé skladování 562,00
jedle sp. luštění a příprava pro dlouhodobé skladování 760,00
ostatní jehličnany 791,00
olše černá, olše šedá 862,00
olše zelená 102,00
bříza 102,00
habr 142,00
jasan 91,00
javor 142,00
lípa 102,00
lupina, akát 132,00
buk jen čištěný, bez přípravy pro sklad za 1kg suroviny 18,00
buk příprava pro krátkodobé skladování 45,00
buk příprava pro dlouhodobé skladování 120,00
jeřáb ptačí,prostř.,muk,pouze lisovaný za 1kg suroviny 43,00
jeřáby lisované,vymlácené (bez čištění) za 1kg výlisků 276,00
jeřáb ptačí,prostřed.,muk,vlhké přečištěné osivo 554,00
Jeřáb ptačí,prostřed.,muk,suchý čištěný 1 332,00
bez černý, bez červený 1 332,00
třešeň, hrušeň, jabloň 887,00
ostatní listnáče 289,00

Skladování osiva za 1 měsíc 

skladování cena Kč/kg semene
dlouhodobé skladování osiva chlazením 0 až +4 st.C 9,00
dlouhodobé skladování osiva mrazením 0 až -3 st.C (žaludy) 10,00
dlouhodobé skladování osiva mrazením -5 až -8 st.C 12,00

Ostatní služby

služba cena Kč/kg semene
třídění osiv jehličnanů 43,00
odkřídlení jedle 20,00
čištění osiva bez odkřídlování                       za 1kg surového osiva 96,00
čišt.osiva jehlič.včetně odkřídl.(bez luštění) za 1kg surového osiva 194,00
rozbor osiva 250,00
moření osiva jehličnanů (práce bez ceny za mořidlo) 60,00
stratifikace: buk – krátkodobá (včetně moření) 44,00
stratifikace: buk – dlouhodobá (včetně moření) 66,00
stratifikace: lípa, habr, třešeň, jasan 144,00
stratifikace: javor, jeřáb 55,00
stratifikace ostatních listnáčů 87,00
stratifikace: jedle – krátkodobá 40,00
stratifikace: jedle – dlouhodobá 50,00
stratifikace ostatních jehličnanů – krátkodobá 40,00
stratifikace ostatních jehličnanů – dlouhodobá 76,00
termoterapie dubu, včetně čištění za 1 kg suroviny 10,00
čištění listnáčů – Petkus        za 1 kg surového osiva 25,00
čištění listnáčů – kartáčovka za 1 kg surového osiva 25,00

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

K cenám za luštění budou připočítány přirážky za dosažení vyšší čistoty proti ČSN 481211 , za každé 1 % zlepšení, 1% ze základní sazby.  Přirážka 20 % k základní ceně – za přednostní luštění (do 1 měsíce), – za sypavost nižší o 50% proti normě

Sazba za skladování je stanovena dle množství k 1. dni v měsíci za každý započatý měsíc od data vyluštění.

Kontakt:

E-mail: lz71@lesycr.cz
tel.: 494 377 078
fax: 494 377 079
mobil: 724 523 486
(kavulakova.lz71@lesycr.cz)