Služby v biologické ochraně lesa

 

Vyvěšování ptačích budek má význam nejen pro ochranu ptáků, ale je i velmi důležitým prvkem preventivní biologické ochrany lesa. V uplynulých několika desetiletích se hustota populací některých druhů ptáků značně snížila vlivem intenzivního způsobu hospodaření a aplikací chemických přípravků. Ty mají negativní vliv na přírodu , jsou nákladnější a mají jednorázový účinek. Využívejme tedy aktivní biologické ochrany pomocí ptactva. Ptáci se dokáží soustředit v místě šíření škodlivého hmyzu a ničit jeho různá vývojová stadia. Většina ptáků zůstává nebo se vrací na jaře do svého hnízdiště a jejich přilákání a udržení pomocí budek je velmi účinné. Využijme i možnosti omezení škod drobnými hlodavci na lesních kulturách pomocí domácích druhů sov. Nedostatečná nabídka vhodných hnízdních příležitostí je jednou z příčin postupného vytrácení sov z celých regionů. LČR, s. p. Semenářský závod v Týništi nad Orlicí se zabývá jako doplňkovou činností výrobou ptačích budek. Výroba budek je konzultována s ochránci přírody a ornitology. V praxi se používá mnoho typů ptačích budek, z nichž každá má své přednosti a nedostatky. Ptačí budka musí splňovat několik podmínek a to nejen rozměrově, velikostí dutiny a vletového otvoru, ale musí poskytovat dostatečnou ochranu před nepohodou a škodnou, musí mít dostatečné izolační vlastnosti a trvanlivost. K výrobě používáme kvalitní „coulová“ prkna a životnost budky prodlužujeme vnějším nátěrem. Budky se musí dát čistit, proto jsou otevíratelné. Čištění budky je nutno provádět každoročně po druhém hnízdění. Z nabídky uvádíme některé druhy:

Sýkorníky

Jsou určeny pro všechny druhy sýkorek, lejska, brhlíka. Budky jsou vyráběny z coulových prken s patřičnou velikostí vletového otvoru. Proti poškození vletového otvoru, především datlem, je otvor chráněn plíškem. Přední stěna je výklopná, pro potřebné čištění a jištěná na boku hřebíkem. Budka je opatřena nátěrem a závěsem pro uchycení na strom. Budky se vyvěšují do lesa, sadů, remízů, větrolamů ap.

Puštíkovníky

Puštík obecný obývá prakticky všechny typy lesních porostů, od nížin po horské oblasti /800 m n. m./. Hnízdní budka je osvědčený plastový soudek o obsahu 40 l. Soudek je opatřen potřebným vletovým otvorem, opatřeným dřevěným sedátkem, dále větracími otvory, drátem pro uchycení na strom a ochranným nátěrem.

Rehkovníky

Jsou určeny pro rehka domácího, konipase bílého, lejska šedého. Rehkovník je otevřená budka, opatřená ochranným nátěrem a závěsem na přichycení budky.

Budky pro šoupálky

Budka je určena pro šoupálka dlouhoprstého a šoupálka krátkoprstého. Je vyrobena z coulových prken, s přední výklopnou stěnou jištěnou hřebíkem. Vletový a výletový otvor je na zadní stěně. Je natřena ochranným nátěrem a opatřena závěsem pro uchycení.

Dále vyrábíme budky pro sýce, netopýry, holuba doupňáka, kalouse ušatého, kulíška, různá krmítka , včetně krmítek se zásobníkem a ostatní budky dle přání zákazníka.

Přispějte i Vy vyvěšováním ptačích budek k udržení a záchraně genofondu našeho ptactva, důležitého pomocníka účinné biologické ochrany