Termoterapie žaludů

 

Nová linka

Semenářský závod Týniště nad Orlicí ve spolupráci s VÚLHM VS Uherské Hradiště v současné době provozuje linku na termoterapii švédské firmy BCC. Využijte i Vy nových služeb Semenářského závodu v Týništi nad Orlicí Zatím nejúčinnější ochranou žaludů proti hlízence žaludové je termoterapie. Principem termoterapie je máčení semen po určitou dobu ve vodě o teplotě letální pro patogena, ale neovlivňující životnost semen. Při termoterapii dochází současně s usmrcením hlízenky žaludové i ke zničení dalších hub, např.druhu Discula umbrinella. Ošetření žaludů termoterapií je žádoucí pro výsevy žaludů do sadbovačů , pro skladování žaludů i podzimní výsevy na záhony.

Hlízenka žaludová

Hlízenka žaludová (Ciboria batschiana) – je pokládána za jednoho z nejnebezpečnějších nekrotrofních parazitů žaludů, protože napadá naprosto zdravé a jakostní žaludy s odpovídající vlhkostí. V lese se houba vyvíjí na starých žaludech, které jsou zakryty listím. V podmínkách vysoké vzdušné vlhkosti se vytvářejí apotécia, jejichž spory infikují na podzim novou úrodu žaludů. Po napadení se objevují na dělohách žaludů žlutavé až skořicové skvrny s tmavohnědým ostře ohraničeným okrajem. Mycelium postupně prorůstá celé dělohy, skvrny s pokračující infekcí hnědnou a mumifikují. Jeden žalud může nést až 40 plodniček. Žaludy tak ztrácí životnost i klíčivost. Během skladování žaludů při vysoké vlhkosti (nad 40%) a skladovací teplotě 4 °C se houba rychle šíří pomocí šedého vzdušného mycelia a může během 3 měsíců zničit většinu uskladněných žaludů. Při chemické ochraně pomocí fungicidů jsou problémy s nedostatečným proniknutím účinné látky do děloh. Aplikace fungicidů většinou jen zpomaluje šíření vzdušného mycelia mezi uskladněnými žaludy, ale není možné zabránit zničení již napadených žaludů.

Kontakt – podrobnější informace:

tel.: 494377078
fax: 494377079
e-mail: lz71@lesycr.cz